Whitelist Apollo Vaults for OSMO/WBTC and OSMO/ETH